Arrheniuslaboratoriet. Foto: Eva Dalin.
Arrheniuslaboratoriet. Foto: Eva Dalin.

Den övriga litteraturen kommer att hanteras framöver och litteratur som fortfarande har uppställningen "Arrheniusbiblioteket" kommer därför att vara tillfälligt otillgänglig tills detta arbete är utfört.

Du kan lämna tillbaka böcker från Arrheniusbiblioteket på Frescatibiblioteket. För studieplatser i närheten hänvisar vi till Geobiblioteket, Frescatibiblioteket och de tysta läsplatserna i Arrheniuslaboratoriet (E-huset).

Om du har några frågor kring ombyggnationen på Arrhenius är du välkommen att höra av dig till Conny Johansson på Fastighetsavdelningen.

Om du har några frågor till biblioteket kring flytten är du välkommen att kontakta Anders Söderbäck (chef för sektionen för kundservice på Frescatibiblioteket). För övriga biblioteksrelaterade frågor hänvisar vi som vanligt till vår kundservice.