Under ett par veckor i juli har vi dock låg bemanning

Då kan hantering och återkoppling kring beställningsförslagen ta någon dag extra i anspråk. Vi återgår till ordinarie bemanning i mitten av augusti.

Lämna inköpsförslag genom att logga in på "Mina sidor" här.