Ladda ner projektrapport - Koha på Stockholms universitetsbibliotek (2928 Kb) Sprid gärna rapporten till dina intresserade kollegor.

I februari 2014 fattade ledningsgruppen för Stockholms universitetsbibliotek ett inriktningsbeslut om att lämna Voyager som bibliotekssystem. Det visade sig snart att ett integrerat system (ILS) som tillgodosåg bibliotekets behov och strategiska riktning var svårt att hitta.

Det skapades ett projekt för att undersöka möjligheten till ett nytt cirkulationssystem. Även detta visade sig vara problematiskt, eftersom det inte fanns något separat cirkulationssystem att upphandla och biblioteket skulle bli tvunget att upphandla ett komplett ILS, vilket inte bedömdes vara intressant. Därför lades istället fokus vid open source-lösningar och där framstod Koha som det främsta alternativet.

Ett nytt projekt för implementering av Koha startade i februari 2015 och avslutades i september 2016. I rapporten beskriver vi hur arbetet gick till, om det blev som förväntat, vilka erfarenheter som implementeringen har medfört och slutligen projektledarnas förslag på förvaltnings- och utvecklingsorganisation framöver.

Ladda ner projektrapport - Koha på Stockholms universitetsbibliotek (2928 Kb)

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Katarina Ingemarsson.