Kursen ger dig information om vilket generellt stöd som universitetet erbjuder och om vilka möjligheter det finns till särskilda anpassningar i studiesituationen. Vi på biblioteket kommer att berätta om talböcker.

Vill du läsa mer om talböcker?

Ansökan om talbokskonto