Biblioteket är öppet som läsesal 27 juni - 4 juli. Foto: Niklas Björling.
Biblioteket är öppet som läsesal 27 juni - 4 juli. Foto: Niklas Björling.

Från den 20 juni stängs funktionerna för magasinsbeställning och direktleverans.

Den fjärde juli, på eftermiddagen, ska bibliotekets funktioner vara åter i drift, och i stort sätt se ut och fungera som tidigare. Vi ber om överseende med att vissa störningar kan förekomma vid systembytet.

Automatiska omlån på böcker utan kö

Vid systembytet inför vi automatiska omlån. Det innebär att böcker du lånat som det inte är kö på automatiskt lånas om. Är det kö blir du informerad och boken måste återlämnas senast det återlämningsdatum som syns under ”Mina sidor”. Böcker lånas automatiskt om max 25 gånger.

Mer information om automatiska omlån kommer att finnas under ”Mina sidor”.

Förseningsavgifter

Från fjärde juli kommer vi att ta ut förseningsavgifter från samtliga användare (ej forskare). Avgifter uppkommer vid för sent återlämnade böcker med kö, samt för sent återlämnade böcker som lånats om maximalt antal gånger.