JP Fastighetsnet är ett verktyg för bevakning och information om fastighetsrätt. Tjänsten uppdateras dagligen och innehåller:

  • lagar, förarbeten och domar
  • förklarande kommentarer av samtliga större lagar på fastighetsrättsområdet
  • genomgång av rättskällor, tolkning och sökning av rättsinformation.

Du hittar JP Fastighetsnet här

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.