Dar Almandumah innehåller mer än 1700 arabiska vetenskapliga tidskrifter, 2200 konferenspublikationer och 112000 avhandlingar, främst inom samhällsvetenskap och humaniora. I Dar Almandumah ingår

  • EduSearch

  • Human Index

  • IslamicInfo

  • Arabase

  • EcoLink

  • Mandumah Dissertations

Materialet är i PDF format och är fritt att ladda ner.

Sök i Dar Almandumah

Bibliotekets förvärv är behovs-och efterfrågestyrt. Hör gärna av dig till media.sub@su.se och skriv vad du tycker om Dar Almandumah.