Religion & the Law är en ny databas från HeinOnline, som innehåller böcker, tidskrifter och bibliografier om världsreligionernas utveckling, historia, organisation och grundläggande principer. Samlingen består av fler än 2300 titlar och kommer successivt att utökas.

Databasen innehåller även bland annat kanonisk rätt, Christian Legal Society-publikationer och sällsynta historiska biblar.

Åtkomst

Här når du Religion & the Law

Skicka synpunkter

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se