Svar på veckans fråga

- Samlingen med svensk skönlitteratur är uppbyggd utifrån forskares, doktoranders och uppsatsskrivande litteraturstudenters behov av att kunna citera/hänvisa till originalutgåvor alternativt textkritiska utgåvor. Ett urval med svensk skönlitteratur för hemlån finns i kurslitteratursamlingen, skriver Leif Friberg, Bibliotekarie.

Varje vecka lyfter vi fram en av frågorna vi fått under föregående vecka och besvarar under temat ”Veckans fråga”. Läs mer om "Veckans fråga" här.