WSK Online är ett omfattande lexikon inom språkvetenskap och kommunikationsvetenskap. Lexikonet består idag av mer än 11 000 artiklar och ger:

  • Exakta definitioner
  • Ingående förklaringar
  • Synonymer och/eller antonymer där det är tillämpligt
  • Detaljerad bibliografisk information
Hundratals forskare från hela världen har bidragit till WSK Online. Alla redaktörer är experter på sina respektive områden. Artiklarna är på tyska (med engelska översättningar av termer och definitioner) eller på engelska (med tyska översättningar av termer och definitioner).
 
 
Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se