Öppettider

Måndag - fredag 9-16

Biblioteket är obemannat men öppet 11.30- 12.30.

Adress

Sveavägen 162

Studieplatser

Biblioteket har cirka 40 studieplatser, åtta datorarbetsplatser, ett antal sökdatorer och möjlighet att skriva ut, kopiera och skanna. För att göra detta krävs det att du har universitetskort.

Låna

Universitetskortet fungerar som bibliotekskort inom hela Stockholms universitetsbibliotek. Biblioteket för socialt arbete är en del av universitetsbiblioteket och det är därmed ditt universitetskort som fungerar som lånekort. Här kan du läsa våra låneregler. Mer information om lån.

Enhetens samlingar

Bibliotekets samlingar speglar det forsknings- och verksamhetsfält som betecknas som "socialt arbete". Samlingen är mångdisciplinär och täcker även ämnesområden som angränsar till socialt arbete, såväl som litteratur inom teori och metod. Största delen av materialet är till hemlån i 28 dagar. Material från kursbokssamlingen, vars lånetid är 7 dagar, lånas endast ut till registrerade studenter och anställda vid Stockholms universitet. Lärarlån får endast lånas av lärare på institutionen för socialt arbete och har en lånetid på 28 dagar.

Allt material för hemlån lånas om automatiskt upp till 25 gånger så länge det inte är kö.

 

Kontakt

Telefontid vardagar kl. 10-11, samt 13-15

Telefon: 08-674 76 44

Email: socarb.sub@su.se

Hitta hit

Buss:  Buss 50 (från Frescati), 515 (från Odenplan), 2 (från Odenplan)
Karta