Att be om tillstånd att återanvända andras material

En vanlig fråga till bibliotekets rådgivning för publicering är hur och om det går att återanvända material från andra publikationer i sin egen artikel eller bok.

Det korta svaret är att i vetenskapliga sammanhang går det bra, så länge du inkluderar en tydlig referens till originalet och där det är relevant ber om tillstånd att åter publicera t.ex. en bild eller en tabell som en annan forskare tagit fram. Viktigt är dock att du ber om tillstånd i god tid och ger tillräckligt med information om din publikation till upphovsrättsinnehavaren.

Här är Tillståndsbrev för att återpublicera material (215 Kb)  som du kan använda för att få med alla relevanta aspekter när du skriver och ber om tillstånd. Det går bra att anpassa texten i mallbrevet efter dina behov innan du skriver till upphovsrättsinnehavaren. Det går oftast bra att inkludera texten i ett vanligt e-postmeddelande.

Att skriva kontrakt med ett förlag

För dig som är på väg att skriva ett kontrakt med ett förlag finns här lite tips om vad som kan vara bra att tänka på innan överenskommelsen signeras. Det är viktigt att du som författare är nöjd med kontraktet och tycker att det ger dig skydd.

Om du publicerar en artikel i en tidskrift är det vanligt att du får ett standardkontrakt från förlaget där du kanske bara kan klicka i en ruta eller godkänna villkoren. För många tidskriftsförlag har vi också övergripande avtal för att publicera med Open Access. Läs mer om dessa avtal här.

När det gäller bokprojekt så brukar rutinerna se lite annorlunda ut och du som författare behöver då vara säker på att dina rättigheter tas till vara och att du kan använda och tillgängliggöra materialet som en del av din forskargärning. Biblioteket har därför tagit fram en kort lathund med förslag på vad som kan vara lämpligt att inkludera i ett förlagsavtal. Checklista Förlagsavtal (65 Kb) .

Om du har frågor om något av det ovanstående går det bra att höra av sig till publish@su.se.

 

Dokument på den här sidan

Använd Tillståndsbrev för att återpublicera material (215 Kb) om du vill be om tillstånd att publicera material från en annan källa.

Här är Checklista Förlagsavtal (65 Kb) som är till för den som ska skriva avtal med ett förlag om utgivning av en bok eller annan skrift.