Med Publit som tryckeri och distributör kan du trycka upp böcker, kompendier, rapporter och annat vid behov. Du slipper även all administration kring beställningar och fakturering.

Hur trycker jag med Publit?

Böckerna trycks on-demand, vilket gör att du slipper lagerhållning. Det är först när boken har beställts som den trycks. Det tar 4-5 arbetsdagar att trycka boken/böckerna och sedan tillkommer postleverantörens leveranstid på 1-2 arbetsdagar.

Du kan välja att trycka boken som mjukband, hårdband eller pocket. Vid mjukband kan boken ha valfritt format mellan 105 x 148 mm (motsvarar pappersstorleken A6) och 210 x 297 mm (motsvarar pappersstorleken A4). Hårdband och pocket har standardiserade format.

Hos Publit kan du samla dina böcker och skrifter på samma konto. Du fyller i information om titeln och laddar upp ditt material. När materialet väl är uppladdat kan du när som helst välja att trycka upp fler böcker med några knapptryckningar, vilket gör att du slipper flera vändor med tryckeri vid varje tilltryck. Det finns inga begränsningar vad gäller upplagor, du kan beställa exakt det antal som du vill ha och produktionspriset är alltid detsamma oavsett volym.

Hur publicerar jag med Publit?

Vill du att boken ska bli tillgänglig i bokhandeln och internetbokhandeln så bestämmer du vad boken ska kosta och klickar på publicera-knappen. Dagen efter blir boken tillgänglig att köpa. Tänk på att det tillkommer en avgift om 300 kr för att titeln ska bli tillgänglig via Bokinfo, vilket är en förutsättning för att den ska kunna säljas i bokhandeln och internetbokhandeln. Under rubriken "Vad kostar det?" längre ned på sidan hittar du mer information.

Du kan även välja att sälja din bok direkt till slutkund genom att göra boken tillgänglig i en eller flera s.k. widgetshoppar. Du kan placera widgetshoppen på hemsidor, Facebook-sidor och dela shoppen i t.ex. sociala medier. Publit hanterar all administration och de ekonomiska transaktionerna åt dig.

Hur gör jag?

 • Skapa ett konto på Publits hemsida. Tänk på att alla böcker som du vill samla i samma widgetshop måste vara uppladdade på samma Publit-konto. 
 • Ladda upp tryckfärdiga filer. Skapa dem antingen i SU:s produktionsverktyg eller följ de tryckguider som finns här: http://help.publit.com/sv/guider/
 • En rekommendation är att du beställer provtryck före eventuell publicering. Så länge boken inte är publicerad kan du byta ut tryckfilerna.
 • Beställ valfritt antal böcker. Du kan när som helst logga in på Publit-kontot och beställa egna exemplar. Fakturan går alltid till den fakturamottagare som är registrerad i kontoinställningarna.
 • Sätt pris, bestäm var boken ska bli tillgänglig och publicera. Vid publicering behöver boken ett unikt ISBN, vilket du får av universitetsbiblioteket (publish@su.se).
 • Om du även vill ha en ebok så kan du beställa en ebokskonvertering på ditt Publit-konto. Publit konverterar från pdf till epub2.

Läs mer om hur det fungerar på Publits hjälpsidor: http://help.publit.com/sv/

Vad kostar det?

 • När du beställer egna exemplar betalar du bokens produktionspris, moms och frakt tillkommer. Priset baseras på bokens omfång, dvs. antal svartvita sidor respektive antal färgsidor, boktyp och bokformat. När du har laddat upp tryckfiler på ditt Publit-konto beräknas produktionspriset automatiskt och innan du slutför en beställning på egna exemplar ser du även vad fraktkostnaden blir. Produktionspriset kan du även beräkna här: https://get.publit.com/sv/#tryckta-bocker_beraekna-storlek
 • Det kostar 249 kr (exkl. moms) att publicera en bok, vilket är en engångsavgift.
 • Vid distribution tar Publit 10 % av F-priset (d.v.s. ditt utpris till försäljningskanalen) i distributionsavgift. Den som köper boken betalar även bokens produktionskostnad, vilket innebär att det lägsta pris du kan sätta mot kund är produktionspris + 10 %. Vid försäljning i widgetshoppen tar Publit 20 % av widgetpriset (d.v.s. utpriset till slutkund).
 • Det kostar 300 kr (exkl. moms) att ansluta sig till Bokinfo. De tar sedan en avgift på 300 kr (exkl. moms) per titel som registreras.
 • En ebokskonvertering, från pdf till epub2, kostar 5000 kr (exkl. moms). Vid konvertering ingår länkning av register och fotnoter.
 • Publicering av ebok är gratis. Publit tar 10 % i distributionsavgift. Vid försäljning i widgetshoppen tar Publit 20 % av widgetpriset.

Hur får jag ISBN?

Det är viktigt att det via ISBN framgår att det är en publikation från Stockholms universitet. Om institutionen inte har en egen ISBN-lista kan vi på universitetsbiblioteket tilldela dig ISBN. Varje format (t. ex. tryckt bok, e-bok, pdf) ska ha ett eget ISBN. Samma publikation kan alltså ha flera ISBN. Ange alla ISBN på bokens tryckortssida, som i exemplet nedan (behöver inte kursiveras):

© Författarens namn, Stockholms universitet utgivningsår
Ev. copyrightuppgifter för t.ex. omslagsbild
ISBN tryckt
ISBN PDF
ISBN Epub
Ev. ISSN [om boken ingår i en serie, annars kan denna rad strykas]
Tryck: tryckeriets namn, ort samt årtal [Ges boken endast ut digitalt kan denna rad strykas.]
 

Kontakta publish@su.se för att få ISBN.

DiVA-registrering

Publikationer som produceras med hjälp av publit måste även registreras (och i vissa fall laddas upp) i universitets databas DiVA om hur du registrerar ditt arbete i DiVA här: Registrera i DiVA

Copyright

Att du får din bok tryckt och distribuerad via Publit betyder inte att den är utgiven av Publit. Du har fortfarande all copyright till ditt verk och det är Stockholms universitet som står som utgivare. Det finns alltså inga hinder för att du även publicerar din bok (eller utdrag ur den) i andra kanaler.

Med Publit får din bok en bredare spridning i och med att den finns tillgänglig på flera ställen. Det är också en service till dina läsare att de själva kan välja om de vill läsa en tryckt eller en digital bok.

Det finns ytterligare information på bibliotekets hemsida om upphovsrätt: Upphovsrätt