Bild på nya och äldre böcker

DiVA-registrering

Rektor har beslutat att publikationer forskare producerar under sin anställning vid Stockholms universitet ska registreras och i vissa fall även publiceras i DiVA. Detta gäller särskilt för övrigt material där förlagen inte alltid bidrar till att materialet blir digitalt tillgängligt och sökbart på nätet. Du kan läsa mer om registering i DiVA här.

Rådgivning om förlagskontrakt

När dina forskningsresultat ska publiceras i form av en artikel i en tidskrift eller en bok i samarbete med ett förlag, så behövs en skriftlig överenskommelse om vilka villkor som gäller för publikationen.

Universitetsbiblioteket kan ge råd om vad ett förlagskontrakt bör innehålla för att ta vara på dina rättigheter som författare. Läs mer i vår guide här.

Du kan även kontakta publish@su.se om du behöver individuell och praktisk rådgivning. Juridisk rådgivning går att få om du skickar in en fråga via Serviceportalen.

Upphovsrätt, öppen tillgång och licenser

Upphovsrätten till material gäller i 70 år efter det att upphovspersonen har avlidit. Du som författare till ett verk har alltid rätt att avgöra hur det ska användas. Ange tydligt i din publikation vad som gäller läs mer om upphovsrätt här. Hör av dig till publish@su.se om du har specifika frågor om rättigheter och licensiering av material.

Det finns brevmallar att ladda ner här för dig som vill söka tillstånd att använda någon annans material. Läs mer här.

Stockholms universitet rekommenderar även forskare att publicera med öppen tillgång (så kallad open access) där det är lämpligt. Läs mer om riktlinjerna här.

Formatmallar och formgivning

När du ska publicera material är det viktigt att göra det lätt för målgruppen att ta till sig materialet och att det syns tydligt vem avsändaren är för att publikationen ska vara trovärdig. Detta görs vanligtvis av förlag eller andra leverantörer men du kan också göra en del arbete själv. För att tydligt visa att materialet har en koppling till Stockholms universitet är det viktigt att förhålla sig till den grafiska manualen

Mallar för och trycksaker som t.ex. omslag till rapporter, posters och andra informationsblad finns i Produktionsverktyget (logga in med SU-id).

Om du vill publicera med Stockholm University Press finns anvisningar om manusformat här.

ISBN och ISSN

ISBN är ett unikt nummer för varje format (t.ex. tryckt, Epub, PDF) av en bok och är avsett för att den ska kunna identifieras i en biblioteksdatabas eller hos bokhandeln. Ansök om ett eller flera ISBN till din bok genom att skicka e-post till publish@su.se. Ange publikationens titel, tala om vilka format som avses, samt ange författare och eventuellt namnet på serien.

ISSN är ett unikt nummer för seriella publikationer, såsom vetenskapliga tidskrifter eller bokserier. Det finns vissa grundläggande krav som serien behöver uppfylla för att få ett ISSN. I Sverige är det Kungliga Biblioteket som är ansvariga för tilldelningen. Hör av dig till publish@su.se för att få hjälp med ansökan.

Elektroniska publikationer med DOI

Förkortningen DOI står för Digital Object Identifier. Det är ett unikt löpnummer som ges till enskilda digitala publikationer eller andra vetenskapliga och digitala objekt, som t.ex. artiklar i tidskrifter, böcker, rapporter eller forskningsdata. Vi rekommenderar att forskare väljer publikationskanaler som tillhandahåller ett DOI. Hör av dig till publish@su.se om du har frågor eller läs mer om andra strategiska val här.

Trycka och/eller publicera digitalt

Stockholms universitet har flera upphandlade tryckeritjänster för publicering av övrigt material, dvs. publikationer som inte är avhandlingar eller är utgivna vid Stockholm University Press.

Om du vill ha hjälp med att publicera både i tryck och digitalt, läs mer om hur du publicerar en bok, serie eller annan vetenskaplig text med det upphandlade företaget Publit här.

Finansiering

Kostnaden för att producera material i tryckta och digitala kanaler kan variera. Det är viktigt att du ansöker om medel i god tid för att finansiera publiceringen av dina forskningsresultat.

Publicering av avhandlingar och annat universitetstryck betalas vanligtvis av respektive institution eller centra. Avgifter för vetenskapliga artiklar som är öppet tillgängliga finansieras oftast av universitetsbiblioteket via avtal med ett flertal förlag, läs mer här

Publicering med Stockholm University Press kräver specifik finansiering, antingen från den egna institutionen eller en forskningsfinansiär. Läs mer här, eller hör av dig till förlaget via publish@su.se för att få råd och tips om detta.