För att särskilja en publikation tilldelas den ett ISBN-nummer. Det är ett 13-siffrigt nummer och är unikt för varje publikation. Den tryckta doktorsavhandlingen ska ha ett ISBN och PDF:en som publiceras i DiVA ska ha ett ISBN. Student- eller licentiatuppsatser (licentiatavhandlingar) behöver inget ISBN.

Kontakta universitetsbiblioteket, antingen via e-post avhandlingssupport.sub@su.se eller telefon 08-16 14 50 så hjälper vi dig.

Tillbaka till toppen