För att särskilja en publikation tilldelas den ett ISBN-nummer. Det är ett 13-siffrigt nummer och är unikt för varje publikation. Den tryckta doktorsavhandlingen ska ha ett ISBN och PDF:en som publiceras i DiVA ska ha ett ISBN. Student- eller licentiatuppsatser (licentiatavhandlingar) behöver inget ISBN.

Avhandlingsstöd på universitetsbiblioteket lägger till ISBN:en i samband med att vi granskar din avhandlingsregistrering i DiVA och din avhandlingsfil i produktionsverktyget.

Tillbaka till toppen