Instruktioner för att spika avhandling inför disputation

Här finns nedladdningsbara instruktioner för hur du registrerar din avhandling:

Instruktioner för DiVA-registrering av sammanläggningsavhandling (2497 Kb)

Instruktioner för DiVA-registrering av monografiavhandling (2219 Kb)

 

1. Logga in i DiVA

Logga in i DiVA:s registreringsformulär med ditt universitetskonto.

2. Registrera de bibliografiska uppgifterna om din doktorsavhandling

Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling ska du först registrera dina delarbeten i DiVA, om de inte redan finns där. Detta gäller även om delarbetena är manuskript och opublicerade. Sök i DiVA vid Stockholms universitet för att se om delarbetena redan är registrerade.

3. Lägg in ditt abstract i formuläret

Ett abstract får innehålla max 3500 tecken inklusive mellanslag. Vill du ha ett längre abstract kan du placera det inne i själva avhandlingen. Nyckelord får ha högst 250 tecken inklusive mellanslag. Separera nyckelorden med kommatecken.

4. Publicera din avhandling Open Access

Enligt ett rektorsbeslut (Dnr SU FV-1.1.2-3448-17) ska avhandlingen publiceras som open access och därför ska fulltexten (samma version som den tryckta avhandlingen) laddas upp i DiVA (se sidan 22 i PDF:en "Regler för utbildning och examination på forskarnivå").

Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling ska endast kappan publiceras.

När du har beställt sluttrycket laddar Avhandlingsstöd upp den slutgiltiga filen.

5. Om spikblad

I samband med registreringen skapas det två spikblad.

Ett spikblad ska tryckas och bindas in i den tryckta versionen av avhandlingen. Detta spikblad får du som en pdf-fil från biblioteket efter att dina registrerade uppgifter har kontrollerats av oss. När du har skickat in din registrering kommer du inte längre åt posten i DiVA. Vill du ändra något på spikbladet kan du mejla till avhandlingssupport.sub@su.se så hjälper vi dig.

Det andra spikbladet är elektroniskt och publiceras i DiVA två arbetsdagar före spikdag.

6. Spikning klar

I och med att du har registrerat din avhandling i DiVA och fått ett spikblad är din officiella spikning klar och ur bibliotekets synvinkel behöver du inte göra mer inför din spikdag.

Två arbetsdagar före din spikdag blir din avhandling sökbar och informationen förs över till LIBRIS. Kontakta din institution för att ta reda på om det är något ytterligare du behöver göra i samband med spikdagen.

Tillbaka till toppen