Snabblänkar

Avhandling vid Stockholms universitet

Det finns regler kring hur avhandlingar vid Stockholms universitet ska se ut. Tryckerierna som är upphandlade, eller som du kan göra avrop hos, har en InDesignmall för omslaget. Via biblioteket får du ett spikblad som också följer en mall. I manualen för visuell identitet kan du läsa mer om detta.

Tillbaka till toppen

Avhandling på annat förlag

Om du ska ge ut din avhandling på ett annat förlag behöver du inte följa Stockholms universitets omslagsmall. Du måste dock registrera din avhandling i DiVA och få ett spikblad som ska distribueras med din avhandling. Det ska också framgå på omslaget eller på tryckortssidan att boken är en avhandling vid Stockholms universitet.

Tillbaka till toppen

Stockholms universitets word-mallar för avhandling

Du behöver inte använda wordmallen när du skriver din avhandling, men det underlättar. Dels finns de sidor som måste vara med redan på plats. Dels är mallen i rätt storlek så att din avhandling trycks i rätt format.

Institutionerna har olika regler kring att använda wordmallen. Kolla med din institution vad det är som gäller.

Tillbaka till toppen

Mallar för doktorander och forskare

Mallarna nedan är i S5-format men du kan även få en mall i A4-format. Kontakta sub_mallsupport@su.se för att få hjälp med mallarna för doktorander och forskare.

Här finns tydliga instruktioner (2103 Kb) om hur du arbetar med wordmallar för doktorander och forskare. Du behöver inte installera mallen utan du kan jobba med den som i ett vanligt word-dokument.

MS Wordmall med svensk logotyp (282 Kb) för doktorander och forskare (svensk logotyp)

MS wordmall med engelsk logotyp (283 Kb) för doktorander och forskare (engelsk logotyp)

Tillbaka till toppen

Mallar till SU:s produktionsverktyg

Om du använder Stockholms Universitets produktionsverktyg för att sätta samman din avhandling inför tryckningen ingår redan titelsidorna m.m. i verktyget. Därför ska du använda en av dessa mallar där vi har tagit bort de första sidorna.

MS Wordmall till produktionsverktyget med svenska språkinställningar (32 Kb) för doktorander och forskare

MS Wordmall till produktionsverktyget med engelska språkinställningar (29 Kb) för doktorander och forskare