Snabblänkar

Avhandling vid Stockholms universitet

Det finns regler kring hur avhandlingar vid Stockholms universitet ska se ut. Tryckerierna som är upphandlade, eller som du kan göra avrop hos, har en InDesignmall för omslaget. Via biblioteket får du ett spikblad som också följer en mall. I manualen för visuell identitet kan du läsa mer om detta.

Behöver du hjälp med layout, att sätta din text i InDesign, översättning eller språkgranskning har universitetet upphandlat dessa tjänster.

Tillbaka till toppen

Avhandling på annat förlag

Om du ska ge ut din avhandling på ett annat förlag behöver du inte följa Stockholms universitets omslagsmall. Du måste dock registrera din avhandling i DiVA och få ett spikblad som ska distribueras med din avhandling. Det ska också framgå på omslaget eller på tryckortssidan att boken är en avhandling vid Stockholms universitet.

Senast två arbetsdagar före spikdagen behöver rektor och din fakultet var sitt exemplar av avhandlingen. Vi på biblioteket behöver fyra exemplar. Du kan skicka böckerna med internposten eller be förlaget skicka dem. De exemplar som ska till biblioteket kan du också lämna i vår informationsdisk här på Frescatibiblioteket.

Tillbaka till toppen

Stockholms universitets wordmallar för avhandling

Du behöver inte använda wordmallen när du skriver din avhandling, men det underlättar. Dels finns de sidor som måste vara med redan på plats. Dels är mallen i rätt storlek så att din avhandling trycks i rätt format.

Institutionerna har olika regler kring att använda wordmallen. Kolla med din institution vad det är som gäller.

Behöver du hjälp med layout, att sätta din text i InDesign, översättning eller språkgranskning har universitetet upphandlat dessa tjänster.

Tillbaka till toppen

Mallar för doktorander och forskare

Mallarna nedan är i S5-format men du kan även få en mall i A4-format. Kontakta mallsupportsub@su.se för att få hjälp med mallarna för doktorander och forskare.

 

Här finns tydliga instruktioner (1816 Kb) om hur du arbetar med wordmallar för doktorander och forskare. Du behöver inte installera mallen utan du kan jobba med den som i ett vanligt word-dokument.

När du ska sätta samman din avhandling inför tryckningen ska du använda mallen "Avhandling" som finns i Stockholms universitets produktionsverktyg. I wordmallarna nedan har vi tagit bort de sidor som redan finns i produktionsverktyget.

MS Wordmall till produktionsverktyget med svenska språkinställningar (30 Kb) för doktorander och forskare

MS Wordmall till produktionsverktyget med engelska språkinställningar (29 Kb) för doktorander och forskare