US-AB är upphandlat för doktorsavhandlingar

Det som publiceras av Stockholms universitet måste tryckas på upphandlade tryckerier. Sedan januari 2017 är Universitetsservice US-AB upphandlat för att trycka doktorsavhandlingar.

Snabbval:

Hålltider inför tryckning

30 arbetsdagar före spikdag

Träffa oss på biblioteket för att få information om tryckprocessen. Kontakta oss på avhandlingssupport.sub@su.se för att boka ett möte. Vi har två mötestider varje vecka: på måndagar klockan 14.00 - 15.00 och på torsdagar klockan 10.30 - 11.30. På mötet går vi igenom tidsplanen för tryckprocessen och pratar om produktionsverktyget, inlagefilen, spikbladet samt informerar om bilder och baksidestext.

15 arbetsdagar före spikdag

Skicka avhandlingen för provtryck till US-AB via SU:s produktionsverktyg.

8 arbetsdagar före spikdag

Godkänn och beställ sluttrycket. Tryckeriet behöver sex arbetsdagar för att trycka och leverera din avhandling, som alltså levereras två dagar före din spikdag.

Tidslinje som visar tryckprocessen för doktorsavhandlingar.

Tidslinje avhandlingsstödet (21 Kb) (större version för nedladdning eller utskrift)

Tillbaka till toppen

Omslag och inlaga

Omslaget sätts utifrån universitetets omslagsmall. Du fyller i informationen och laddar upp en bild till framsidan och en baksidestext, om du vill ha detta, i SU:s produktionsverktyg. Omslagsbilden ska vara högupplöst, minst 300 dpi, och helst i tiff-format. Glöm inte att kontrollera att du har rätt att använda bilden på omslaget.

Vill du använda något av universitetets grafiska element hittar du exempel på hur dessa kan se ut på sidan Grafisk manual. I produktionsverktyget hittar du dem under Layout på Framsida-fliken.

Sammanläggningsavhandling och monografi

För sammanläggningsavhandlingar laddar du upp spikblad, kappa och artiklar i SU:s produktionsverktyg. Filerna anpassas automatiskt till rätt format. Om du inte kan skapa en PDF kan du få hjälp av oss på avhandlingssupport.sub@su.se.

För monografier laddar du upp spikblad och din avhandlingsfil i SU:s produktionsverktyg. Filerna anpassas automatiskt till rätt format. Om du inte kan skapa en PDF kan du få hjälp av oss på avhandlingssupport.sub@su.se.

När vi på Avhandlingsstöd har godkänt din fil beställer du provtrycket via produktionsverktyget. Universitetsservice US-AB trycker ett provtryck på 24 timmar. I tidsplanen ovan finns det tid för totalt tre provtryck. Vill du ha fler måste du lämna dina filer tidigare till tryckeriet.

Varje gång du ändrat något i produktionsverktyget måste du begära godkännande igen och därefter beställa ett nytt provtryck. Universitetsservice US-AB trycker bara sluttrycket på godkända provtrycksfiler.

Tillbaka till toppen

Kostnad för tryckning av avhandling

Det första provtrycket är gratis, efter det kostar varje provtryck 175 kr. Varje gång du har ändrat något trycks ett nytt provtryck. När allt ser bra ut i provtrycket trycks sluttrycket på samma filer.

En svartvit sida kostar 0,17 kr och en färgsida kostar 0,90 kr. Omslag och bindning kostar 14 kr/exemplar. Kostnaden för leverans till institutionen är 125 kr. Vill du att avhandlingarna ska levereras till en annan adress kan kostnaden bli högre.

Du bestämmer själv tillsammans med din handledare och institution hur många exemplar av avhandlingen du vill trycka. Böckerna levereras till din institution (om du inte har kommit överens om något annat med tryckeriet).

Förutom din upplaga kommer du även bekosta tre exemplar till universitetsbiblioteket, ett exemplar till Rektor och ett exemplar till din fakultet studentavdelningen (om du är verksam vid humanistiska fakulteten ska fakulteten ha två exemplar). US-AB skickar dessa böcker direkt till mottagarna. Leveranskostnader på totalt 250 kr tillkommer.

Tryckeriet är skyldig att leverera så kallade pliktexemplar till Kungliga biblioteket och ytterligare sex universitetsbibliotek i Sverige. Du behöver inte skicka några böcker själv eftersom tryckeriet sköter detta. Dock kommer sju exemplar av din upplaga att användas till pliktexemplar.

Alternativ till US-AB

Om du inte vill att din avhandling ska tryckas av Universitetsservice US-AB kan du göra ett så kallat avrop för att välja ett annat tryckeri som har ramavtal med Statens inköpscentral.

Observera att om du inte vill anlita US-AB måste du göra ett avrop samt att du måste välja det tryckeri som lämnar den billigaste offerten. Inga andra tryckerier får anlitas än US-AB eller de som ingår i ramavtalen. Tänk på att vara tydlig och specifik när du gör din avropsförfrågan, så att de olika offerterna blir jämförbara.

En licentiatuppsats (licentiatavhandling) räknas inte som en avhandling och för att trycka den gör du ett avrop enligt ovan.

Tillbaka till toppen