Snabbval:

Inför tryckningen

Senast 30 arbetsdagar före spikdag

Du är välkommen att kontakta oss på biblioteket (avhandlingssupport.sub@su.se) för att få information om hur du trycker din doktorsavhandling. Vi informerar om tidsplanen för tryckprocessen, produktionsverktyget, inlagefilen, spikbladet samt om bilder och baksidestext.

Senast 15 arbetsdagar före spikdag

Skicka avhandlingen för provtryck till US-AB via SU:s produktionsverktyg. Vi rekommenderar att du är i Stockholm under hela tryckprocessen så att du kan hämta dina provtryck hos tryckeriet. 

Senast 8 arbetsdagar före spikdag

Godkänn och beställ sluttrycket. Tryckeriet behöver sex arbetsdagar för att trycka och leverera din avhandling, som alltså levereras två dagar före din spikdag.

Tidslinje som beskriver tryckprocessen för avhandlingar

Tidslinje avhandlingsstödet (23 Kb) (större version för nedladdning eller utskrift)

Tillbaka till toppen

Omslag och inlaga

Omslaget sätts utifrån universitetets omslagsmall. Du fyller i informationen och laddar upp en bild till framsidan och en baksidestext, om du vill ha detta, i SU:s produktionsverktyg. Omslagsbilden ska vara högupplöst, minst 300 dpi, och helst i tiff-format. Glöm inte att kontrollera att du har rätt att använda bilden på omslaget.

Vill du använda något av universitetets grafiska element hittar du exempel på hur dessa kan se ut på sidan Grafisk manual. I produktionsverktyget hittar du dem under Layout på Framsida-fliken.

Behöver du hjälp med layout, att sätta din text i InDesign, översättning eller språkgranskning har universitetet upphandlat dessa tjänster.

Sammanläggningsavhandling och monografi

För sammanläggningsavhandlingar laddar du upp spikblad, kappa och artiklar i SU:s produktionsverktyg. Filerna anpassas automatiskt till rätt format. Om du inte kan skapa en PDF kan du få hjälp av oss på avhandlingssupport.sub@su.se.

För monografier laddar du upp spikblad och din avhandlingsfil i SU:s produktionsverktyg. Filerna anpassas automatiskt till rätt format. Om du inte kan skapa en PDF kan du få hjälp av oss på avhandlingssupport.sub@su.se.

När vi på Avhandlingsstöd har godkänt din fil beställer du provtrycket via produktionsverktyget. Universitetsservice US-AB trycker ett provtryck på 24 timmar. I tidsplanen ovan finns det tid för totalt tre provtryck. Vill du ha fler måste du lämna dina filer tidigare till tryckeriet.

Varje gång du ändrat något i produktionsverktyget måste du begära godkännande igen och därefter beställa ett nytt provtryck. Universitetsservice US-AB trycker bara sluttrycket på godkända provtrycksfiler.

Tillbaka till toppen

Kostnad för tryckning av avhandling

Det första provtrycket är gratis, efter det kostar varje provtryck 175 kr. Varje gång du har ändrat något trycks ett nytt provtryck. När allt ser bra ut i provtrycket trycks sluttrycket på samma filer.

En svartvit sida kostar 0,17 kr och en färgsida kostar 0,90 kr. Omslag och bindning kostar 14 kr/exemplar. Kostnaden för leverans till institutionen är 125 kr. Vill du att avhandlingarna ska levereras till en annan adress kan kostnaden bli högre.

Du bestämmer själv tillsammans med din handledare och institution hur många exemplar av avhandlingen du vill trycka. Böckerna levereras till din institution (om du inte har kommit överens om något annat med tryckeriet).

Förutom din upplaga kommer du även bekosta tre exemplar till universitetsbiblioteket, ett exemplar till Rektor och ett exemplar till din fakultet (om du är verksam vid humanistiska fakulteten ska fakulteten ha två exemplar). US-AB skickar dessa böcker direkt till mottagarna. Leveranskostnader på totalt 250 kr tillkommer.

Tryckeriet är skyldig att leverera så kallade pliktexemplar till Kungliga biblioteket och ytterligare sex universitetsbibliotek i Sverige. Du behöver inte skicka några böcker själv eftersom tryckeriet sköter detta. Dock kommer sju exemplar av din upplaga att användas till pliktexemplar.

US-AB är upphandlat för doktorsavhandlingar

Det som publiceras av Stockholms universitet måste tryckas på upphandlade tryckerier. Sedan januari 2017 är Universitetsservice US-AB upphandlat som första alternativ för att trycka doktorsavhandlingar. 

Denna film visar hur avhandlingarna trycks på Universitetsservice US-AB. Hela tryckprocessen, från första provtrycket till leverans av avhandlingarna, tar 15 arbetsdagar.

 

 

Här finns mer information om upphandlade tryckerier. (Sök på "doktorsavhandlingar".)

Vid tryckning av licentiatuppsatser (licentiatavhandlingar) ansvarar respektive institution för utformning och tryckning. 

Tillbaka till toppen