Open access

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Publicera
  5. Open access

Open Access på Stockholms universitet

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via Open Access.

Stockholm University Press

Stockholm University Press (SUP) är ett forskardrivet förlag som publicerar sakkunniggranskade böcker och tidskrifter Open Access.

Kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter

Att publicera en artikel i en open access-tidskrift eller i en hybridtidskrift innebär oftast en publiceringsavgift . Hos ett antal förlag behöver du som forskare vid Stockholms universitet inte betala denna publiceringsavgift eftersom biblioteket står för kostnaden. Hos ytterligare ett antal förlag är du berättigad till en rabatterad publiceringsavgift.

Kontakt

Generella publiceringsfrågor
publish@su.se

Frågor om DiVA
diva@su.se

Frågor om forskningsdata
opendata@su.se

Frågor om individuell rådgivning (för forskare)
bokabibliotekarie@su.se

Frågor om kurser och seminarier
kursbokningsub@su.se

Frågor om open access
openaccess@su.se

Frågor om spikning och avhandlingsstöd
avhandlingssupport.sub@su.se
tel. 08-16 14 50

OBS! Avhandlingsstöd har julstängt mellan den 22 december och 6 januari.

Frågor om Word-mallen
mallsupportsub@su.se

Länk till produktionsverktyget
su.powerinit.com