För 2017 har Stockholms universitet fått 20 nya OA-vouchers. Utöver dessa återstår ett fåtal som fortfarande kan användas för artiklar accepterade 2016. Deadline för att lösa in fjolårets vouchers är 31 mars 2017.

Har du fått en artikel accepterad i en RSC-tidskrift och önskar publicerad den open access? Skicka ett mejl till openaccess@sub.su.se för att få en voucher och ytterligare instruktioner!

Likt tidigare år är det först till kvarn som gäller. Vänligen notera att din artikel bör ha accepterats av förlaget innan du vänder dig till oss för en voucher. 

Från och med nummer 1, 2017 ingår inte tidskriften RSC Advances i programmet, Gold for Gold vouchers kan därför inte längre användas för open access publicering av artiklar i RSC Advances.

Hos RSC kan du läsa mer om Gold for Gold