Läs mer: Ytterligare stöd till forskare att publicera sig i ren Open Access

Utöver detta har biblioteket ett antal avtal med förlag vilket ger forskare vid Stockholms universitet rabatterade eller helt förbetalda publiceringsavgifter. I tabellen nedan hittar du all information.

För att få publiceringsavgiften centralt finansierad alternativt rabatterad gäller följande:

  • ”Corresponding author” (huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering), måste vara knuten till Stockholms universitet.
  • Använd din SU e-post adress som slutar på ”su.se”. Det förenklar identifieringen av SU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras centralt alternativt rabatteras.
  • För central finansiering av publicering i rena OA-tidskrifter ska tidskriften ifråga listas i DOAJ (Directory of Open Access Journals)

 

Klicka på förlagsnamnet för mer information om vad som gäller för just detta förlag och vad du som författare behöver göra för att få publiceringsavgiften centralt finansierad eller rabatterad.

FÖRLAG

VEM BETALAR?

ACS

Hybridtidskrifter: författaren/institutionen

ACS Omega: Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)

BioMed Central Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)
BMJ

Hybridtidskrifter: författaren/institutionen

OA-tidskrifter: Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)

Cogitatio Biblioteket. Publiceringsavgifterna ingår i bibliotekets avtal.
Copernicus Biblioteket (Sker automatiskt)
De Gruyter

Hybridtidskrifter: Biblioteket (Sker automatiskt)

OA-tidskrifter: Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)

Frontiers Biblioteket (Sker automatiskt)
IOP

Hybridtidskrifter: Biblioteket (Sker automatiskt)

OA-tidskrifter: Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)

IOS Press Författaren/institutionen
ISPG

OA-tidskrifter: Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)

Karger

OA-tidskrifter: Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)

MDPI Biblioteket (Sker automatiskt)

Nucleic Acids Research
(OA-tidskrift)

Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)
Open Library of Humanities Publiceringskostnaderna finansieras med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer.
PLOS Biblioteket (Sker automatiskt)
PNAS Författaren/institutionen
Royal Society

Hybridtidskrifter: författaren/institutionen

OA-tidskrifter: Biblioteket (Sker automatiskt)

RSC

Hybridtidskrifter: Biblioteket. 
Publiceringsavgifterna är förbetalda.

RSC Advances: Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)

SciPost Publiceringskostnaderna finansieras med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer.
SCOAP3 Publiceringskostnaderna finansieras av ett internationellt konsortium
Springer Biblioteket. Publiceringsavgifterna är förbetalda.
SpringerOpen Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)
Taylor & Francis​

Hybridtidskrifter: Biblioteket. 
Publiceringsavgifterna är förbetalda.

OA-tidskrifter: Biblioteket (Skicka fakturan till openaccess@su.se)