Hos ett antal förlag behöver du som forskare vid Stockholms universitet inte betala denna publiceringsavgift eftersom biblioteket står för kostnaden. Hos ytterligare ett antal förlag är du berättigad till en rabatterad publiceringsavgift.

NYHET: Publicering i rena open access-tidskrifter finansieras nu centralt via biblioteket. Läs mer:
Stockholms universitet ger ytterligare stöd till forskare att publicera sig i ren Open Access

För att få publiceringsavgiften betald alternativt rabatterad gäller följande:

 • ”Corresponding author” (huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering), måste vara knuten till Stockholms universitet.
 • Använd din SU e-post adress som slutar på ”su.se”. Det förenklar identifieringen av SU-författare och säkerställer att artikeln ifråga är förbetald alternativt rabatteras.

 

Snabbval

ACS (American Chemical Society)

Biblioteket prenumererar på alla ACS’s tidskrifter, vilket ger 1000 USD rabatt på publiceringsavgifterna. Forskare vid Stockholms universitet som även är medlem i ACS får ytterligare 1500 USD rabatt. 

Det är författaren eller institutionen som själv måste begära att rabatten dras av från priset.

Läs mer hos ACS

Tillbaka till toppen

BioMed Central och Springer Open

Ett så kallat Supporter Membership ger 15% rabatt på publiceringsavgifterna för tidskrifter från BioMed Central och Springer Open.

Mer information:
BioMed Central
Springer Open

Tillbaka till toppen

BMJ

Medlemskap i BMJ's Open Access Programme ger 25% rabatt på publiceringsavgifterna.

Förutom att ange att du är knuten till Stockholms universitet, är det viktigt att du använder din SU e-postadress när du skickar in ett manuskript till någon av BMJ:s tidskrifter. Om artikeln accepteras för publicering är det via SU e-postadressen som BMJ identifierar att du är berättigad till rabatt.

Läs mer hos BMJ

Tillbaka till toppen

Cogitatio Press

Forskare vid Stockholms universitet kan kostnadsfritt publicera sig open access hos Cogitatio Press. Med startdatum 25 juni 2018 betalas publiceringsavgiften i stället av biblioteket.

När du som författare skickar in ett manuskript till någon av Cogitatio:s tidskrifter är det viktigt att du tydligt anger att du är knuten till Stockholms universitet. Om artikeln accepteras för publicering skickas fakturan till biblioteket.

Tidskrifter från Cogitatio

Tillbaka till toppen

Copernicus Publications

Forskare vid Stockholms universitet kan kostnadsfritt publicera sig open access hos Copernicus Publications. Publiceringsavgiften betalas i stället av biblioteket. 

När du som författare skickar in ett manuskript till Copernicus, välj först Stockholm University under frågan ”Is corresponding Author affiliated with one of the following institutions?” och sedan institution i en rullgardinsmeny. Om artikeln accepteras för publicering skickas fakturan automatiskt till biblioteket.

Tidskrifter från Copernicus

Tillbaka till toppen

de Gruyter

Forskare vid Stockholms universitet kan publicera sig open access utan avgift i de Gruyters tidskrifter (prenumerationsbaserade och rena open access-tidskrifter). Publiceringsavgifterna är rabatterade och betalas av biblioteket.

Läs mer om avtalet hos de Guyter

Tidskrifter från de Gruyter

Tillbaka till toppen

Frontiers

Forskare vid Stockholms universitet kan kostnadsfritt publicera sig open access hos Frontiers. Publiceringsavgiften betalas i stället av biblioteket. 

När du skickar in ett manuskript till någon av Frontiers tidskrifter och kommer till steget då du ska ange detaljer om betalning, välj Stockholm University i listan över institutioner med ett medlemskap. Om artikeln accepteras för publicering, verifierar biblioteket att du är knuten till Stockholms universitet, varpå fakturan skickas till biblioteket

Tidskrifter från Frontiers

Tillbaka till toppen

IOP (Institute of Physics)

Forskare vid Stockholms universitet kan publicera sig open access utan avgift i ett 50-tal av de tidskrifter som ges ut av IOP. Publiceringsavgiften betalas i stället av biblioteket. 

När du som författare skickar in ett manuskript till någon av IOP:s tidskrifter är det viktigt att du anger att du är knuten till Stockholms universitet. Om artikeln accepteras för publicering verifierar biblioteket institutionell tillhörighet, varpå fakturan skickas till biblioteket.

Lista över vilka tidskrifter som ingår:
IOP offset titles (pdf) (191 Kb)

Se även Publicera dig open access hos IOP (Institute of Physics)
eller läs mer om avtalet hos IOP

Tillbaka till toppen

IOS Press

Bibliotekets avtal för IOS Press omfattar förlagets cirka 100 tidskrifter. I avtalet ingår även en rabatt på publiceringsavgiften. För författare knutna till Stockholms universitet kostar det därför 1200 EUR att publicera sig open access i IOS Press tidskrifter (att jämföra med ordinarie avgift på 1850 EUR). 

Läs mer hos IOS Press

Tillbaka till toppen

ISPG (Independent Scholarly Publishers Group)

Bibliotekets avtal för ISPG omfattar 35 tidskrifter från olika lärda sällskap. Vid publicering i de open access-tidskrifter som ingår i avtalet utgår 10% rabatt på publiceringsavgifterna. Dessa tidskrifter är open access:

 • BJPsych Bulletin (tidigare Psychiatric Bulletin, Royal College of Psychiatrists)
 • BJ Psych Open (Royal College of Psychiatrists)
 • Bone and Joint Research (British Editorial Society of Bone and Joint Surgery)
 • Breathe (European Respiratory Society)
 • CBE Life Sciences Education (American Society for Cell Biology)
 • EFORT Open Reviews (British Editorial Society of Bone and Joint Surgery)
 • Endocrine Connections (BioScientifica)
 • ERJ Open Research (European Respiratory Society)
 • European Respiratory Review (European Respiratory Society)
 • G3: Genes/Genomes/Genetics (Genetics Society of America)

Tillbaka till toppen

Karger

Bibliotekets avtal berättigar till 50% rabatt på publiceringsavgifterna i rena open access-tidskrifter (inte i hybridtidskrifter) från Karger.

Det är författaren eller institutionen som själv måste begära att rabatten dras av från priset.

Läs mer hos Karger

Tillbaka till toppen

MDPI

Forskare vid Stockholms universitet kan kostnadsfritt publicera sig open access hos MDPI. Publiceringsavgiften betalas i stället av biblioteket.

Om du som författare skickar in ett manuskript till MDPI när du befinner dig på universitets nätverk, är Stockholm University Institutional Membership automatiskt förvalt. Utanför nätverket, väljer du själv Stockholm University under Institutional Membership. Om artikeln accepteras för publicering skickas fakturan automatiskt till biblioteket.

Tidskrifter från MDPI

Tillbaka till toppen

Nucleic Acids Research (NAR)

Bibliotekets medlemskap ger 50% rabatt på publiceringsavgiften i open access-tidskriften Nucleic Acids Research, NAR (Oxford University Press). I samband med att en artikel accepteras ombeds författaren att fylla i ett publiceringsformulär. SU-anknutna författare ska automatiskt (via igenkänning av SU:s IP-nummer) få tillgång till medlemskapsversionen av formuläret och på så sätt också den rabatterade publiceringsavgiften. 

Läs mer hos NAR

Tillbaka till toppen

Open Library of Humanitites

Forskare inom humaniora kan kostnadsfritt publicera sig open access hos Open Library of Humanities. Publiceringskostnaderna finansieras istället med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer. Stockholms universitetsbibliotek är ett av de bibliotek som stödjer Open Library of Humanities.

Läs mer om Open Library of Humanities

Tillbaka till toppen

PLOS (Public Library of Science)

Forskare vid Stockholms universitet kan kostnadsfritt publicera sig open access hos PLOS. Publiceringsavgiften betalas i stället av biblioteket. 

När du som författare skickar in ett manuskript till PLOS, välj Institutional Account Program och Stockholm University. Om artikeln accepteras för publicering skickas fakturan automatiskt till biblioteket.
För en utförligare beskrivning av processen, se PLOS instruktioner

Tidskrifter från PLOS 

Tillbaka till toppen

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)

Eftersom biblioteket prenumererar på PNAS kan forskare vid Stockholms universitet publicera sig open access till en rabatterad publiceringsavgift på 1100 USD (att jämföra med ordinarie avgift på 1450 USD).

Läs mer hos PNAS

Tillbaka till toppen

Royal Society

Forskare vid Stockholms universitet får 25% rabatt på publiceringsavgiften då de väljer att publicera sig open access i Royal Society’s tidskrifter. Publicering i sällskapets open access-tidskrifter, Open Biology och Royal Society Open Science, är kostnadsfritt.

När du som författare skickar in ett manuskript till någon av Royal Society’s tidskrifter är det viktigt att du anger att du är knuten till Stockholms universitet samt använder din SU e-postadress.

Se även Publicera dig open access hos Royal Society

Tillbaka till toppen

RSC (Royal Society of Chemistry)

Forskare vid Stockholms universitet kan publicera artiklar open access utan avgift i 40 tidskrifter från Royal Society of Chemistry (RSC). Via bibliotekets avtal med RSC är publiceringsavgifterna redan betalda för alla forskare vid universitetet.

Lista över vilka tidskrifter som ingår:
RSC Read & Publish titles (pdf) (15 Kb)

När du som författare skickar in ett manuskript till en RSC-tidskrift är det viktigt att du anger att du är knuten till Stockholms universitet samt använder din SU e-postadress. Om artikeln accepteras för publicering identifierar RSC dig som SU-anknuten och du bli informerad om att publiceringsavgiften redan är inkluderad via bibliotekets avtal. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig vid publiceringstillfället.

 

Tillbaka till toppen

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics)

Då Stockholms universitet är medlem i SCOAP3 har universitetets forskare möjlighet att publicera sina artiklar kostnadsfritt som open access i de 11 tidskrifter som ingår i projektet.

Läs mer på SCOAP3:s webbplats.

Tillbaka till toppen

Springer

Forskare vid Stockholms universitet kan publicera artiklar open access utan avgift i över 1600 tidskrifter från Springer. Via bibliotekets avtal med Springer är publiceringsavgifterna redan betalda för alla forskare vid universitetet.

Tidskrifter som omfattas av avtalet

När en artikel accepterats skickar Springer en e-post med länk till formuläret MyPublication. I formuläret anger författaren Stockholms universitet som institution samt fyller i sin SU e-postadress. Biblioteket verifierar sedan institutionell tillhörighet och artikeln blir direkt öppet tillgänglig när den publiceras i tidskriften.

Läs mer om avtalet hos Springer

FAQ Springer Compact (pdf) (241 Kb)

Tillbaka till toppen

Taylor & Francis

Forskare vid Stockholms universitet kan publicera artiklar open access utan avgift i cirka 2300 tidskrifter från Taylor & Francis. Via bibliotekets avtal med Taylor & Francis är publiceringsavgifterna redan betalda för alla forskare vid universitetet.

Lista över vilka tidskrifter som ingår:
Open Select Journals (Excel) (136 Kb)

När du som författare skickar in ett manuskript till en Taylor & Francis-tidskrift är det viktigt att du anger att du är knuten till Stockholms universitet samt använder din SU e-postadress. Om artikeln accepteras för publicering får biblioteket ett meddelande om att verifiera din anknytning, varpå artikeln blir direkt öppet tillgänglig vid publicering.

Se även Publicera dig open access hos Taylor & Francis
eller förlagets information om avtalet:
Taylor & Francis open access agreement (pdf) (4933 Kb)

Tillbaka till toppen