Den 28 januari bjöd Stockholms universitetsbibliotek och Avdelning för forskningsstöd in doktorander och forskare till ett seminarium om datahanteringsplaner (DHP). Under seminariet presenterade Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet sina krav på datahanteringsplaner, forskningsdatateamet vid SU pratade om vikten av och nyttan för enskilda forskare att skriva en DHP, samt berättade om tillgängliga resurser och verktyg.  

 

Program

9.00-9.15

Welcome and Introduction to Data Management Plans  Anders Moberg, Department of Physical Geography 

9.15-10.15 Funding Agency Requirements on Data Management Plans
Riksbankens Jubileumsfond - The Swedish foundation for Humanities and Social Science – Eva Stensköld

Vetenskapsrådet - The Swedish Research Council – Sanja Halling
10.15-10.30 Coffee 
10.30-12.00 Data Management Plans in context and practice
Open Data Pilot – ERC/Horizon 2020 – Mikko Roos, Research Data Management Team 

Data Management as a part of good research practice – Sara Belfrage, Research Data Management Team

How to write a Data Management plan - Data Management Resources  – Joakim Philipson, Research Data Management Team 

Archiving Research Data – Margareta Ödmark, Research Data Management Team

Data Management Services and Support – Research Data Management Team


Mer information om forskningsdata, forskningsetik och finansiering

Välkommen att kontakta Forskningsdatateamet, för frågor om forskningsdata och datahanteringsplaner opendata@su.se, för frågor om forskningsetik etik@fs.su.se och finansiering info@fs.su.se