Stockholms universitet arbetar aktivt med att främja öppen vetenskap och tillgängliggörandet av forskningsresultat och forskningsdata. Genom att visa på goda exempel och lyfta fram möjligheter och utmaningar ur ett forskarperspektiv har universitetet möjlighet att dels uppmuntra fler forskare att aktivt bidra till ökat tillgängliggörande av sina forskningsresultat och forskningsinformation, dels skapa ett nätverk av forskningsprofiler från olika discipliner inom öppen vetenskap.

Bild från Open Science-föreläsning

I föreläsningsserien om öppen vetenskap har biblioteket bjudit in olika aktörer och intressenter som med exempel från verkligheten belyser sitt arbete inom öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata - forskare, forskningsfinansiärer, forskningsinfrastrukturer och olika interna och externa expertkompetenser inom forskningsstödjande funktioner.

Nedan hittar du inspelningar från bibliotekets tidigare öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Föreläsningarna finns också på bibliotekets YouTube-kanal.

Tidigare föreläsningar (inspelningar)

Arbetar du med öppen vetenskap och vill dela med dig av ditt arbete? Hör av dig till oss. Vi välkomnar också förslag på personer som du tror kan vara intressanta att bjuda in.