Open Science

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Publicera
  5. Open Science
Föreläsning fyrkant

Föreläsningsserie om öppen vetenskap

Se alla bibliotekets inspelningar från vår serie om öppen vetenskap där vi bjudit in olika aktörer att föreläsa om öppen vetenskap från olika perspektiv.

Stefan Wiens

”Vetenskap som inte är öppen och transparent är inte vetenskap”

Professor Stefan Wiens vid psykologiska institutionen betonar vikten av transparens och argumenterar för preregistrering som en kraftfull metod för att förbättra kvaliteten och insynen i forskningen.

Photo of Ilona Koupil, professor at the Department of Public Health Sciences, Stockholm University

Ilona Koupil om betydelsen av open science

Professor Ilona Koupil vid Institutionen för folkhälsovetenskap ger sin bild av open science och vilken betydelse det har för att föra forskningen framåt.

Lars Arvestad. Foto: Privat.

Fler forskare behöver engagera sig i Open Science

Delad data gör att fler kan använda datan – men också upptäcka fel. Det gynnar alla och förändrar dynamiken i forskningen.

Foto på Gustav Nilsonne - Foto: Adam af Ekenstam

Gustav Nilsonne om de förändringar som behöver ske inom forskningspolitik i Sverige

“Det handlar framför allt om en kulturförändring i forskarsamhället. Vi forskare behöver bli bättre på att värdera öppen vetenskap i samband med ansökningar om anslag och tillsättning av tjänster”

Kontakt

Frågor om DiVA
diva@su.se

Frågor om forskningsdata
opendata@su.se

Frågor om individuell rådgivning (för forskare)
bokabibliotekarie@su.se

Frågor om kurser och seminarier
kursbokningsub@su.se

Frågor om open access
openaccess@su.se

Generella publiceringsfrågor
publish@su.se

Frågor om skanning och digitisering
sub_digitisering@su.se

Frågor om spikning och avhandlingsstöd
avhandlingssupport.sub@su.se
tel. 08-16 14 50

Frågor om Word-mallen
mallsupportsub@su.se

Länk till produktionsverktyget
su.powerinit.com