Frågor

För att kontrollera om du är berättigad till central finansiering eller rabatt eller om du har andra frågor om open access publicering, vänligen kontakta biblioteket på openaccess@su.se

För kostnadsfria/rabatterade publiceringsavgifter gäller följande:

  • ”Corresponding author” måste vara knuten till Stockholms universitet. (Huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.)
  • Använd din SU e-post adress som slutar på ”su.se”. Det säkerställer identifieringen av SU-författare och berättigade artiklar.

Publicering i rena open access-tidskrifter

I en ren open access-tidskrift (“full open access journal”, även kallad “gold open access journal” eller “pure open access journal”) publiceras alla artiklar omedelbart öppet tillgängligt.

Tills vidare är alla publiceringar i rena open access-tidskrifter kostnadsfria för forskare vid Stockholms universitet och finansieras centralt av biblioteket. Detta som ett led i att stödja övergången till 100 procent öppen tillgång.

För ett antal open access-tidskrifter får du ingen faktura eller annan betalningsinformation när artikeln accepteras för publicering. På grund av bibliotekets avtal med specifika förlag, skickas alla fakturor för artiklar med en SU-forskare som corresponding author direkt till biblioteket.

I många fall behöver du dock själv kontakta openaccess@su.se för att biblioteket ska kunna betala publiceringsavgiften.

För rena open access-tidskrifter gäller dessutom följande:

  • För central finansiering av artiklar i rena OA-tidskrifter ska tidskriften ifråga listas i DOAJ (Directory of Open Access Journals).
  • OBS! Betala inga publiceringsavgifter innan du kontaktat oss på openaccess@su.se. Tyvärr kan vi inte ersätta kreditkortsutlägg eller fakturor som redan är betalda. 


För detaljerad information per förlag, se översiktstabellen nedan.

Publicering open access i så kallade hybridtidskrifter

Prenumerationsbaserade tidskrifter där endast enstaka artiklar publiceras open access mot en publiceringsavgift kallas hybridtidskrifter. Alla övriga artiklar i tidskriften är låsta bakom en betalvägg.

Central finansiering för open access publicering i hybridtidskrifter är tillgängligt för ett antal specifika förlag med vilka biblioteket har ett avtal som inkluderar publiceringsavgifterna. Från dessa förlag får du ingen faktura när du väljer att publicera dig open access. Hos ytterligare några förlag är du berättigad till rabatt eller en reducerad publiceringsavgift, men det är du själv eller din institution som betalar. 

För detaljerad information per förlag, se översiktstabellen nedan.

Översikt per förlag

Tabellen nedan ger en översikt över förlag med vilka det finns SU-övergripande avtal om centralt finansierade och rabatterade publiceringsavgifter. Klicka på förlagsnamnet för mer information om vad som gäller för just detta förlag och vad du som SU-författare behöver göra för att kunna dra nytta av avtalet.

FÖRLAG

VEM BETALAR?

ACS

Hybridtidskrifter: författaren/institutionen
ACS Omega: Biblioteket

American Institute of Physics

För detaljer, klicka på förlagsnamnet.

BioMed Central

Biblioteket och forskningsfinansiärerna

BMJ

Hybridtidskrifter: författaren/institutionen
OA-tidskrifter: Biblioteket

Cambridge University Press

Biblioteket

Cogitatio

Biblioteket

Copernicus

Biblioteket

De Gruyter

Biblioteket

Frontiers

Biblioteket

IOP

Biblioteket

IOS Press

Författaren/institutionen

Karger

OA-tidskrifter: Biblioteket

MDPI

Biblioteket

Nature Research OA Journals Biblioteket och forskningsfinansiärerna

Nucleic Acids Research
(OA-tidskrift)

Biblioteket 
Open Library of Humanities

Publiceringskostnaderna finansieras med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer.

Oxford University Press

Biblioteket

PLOS

Biblioteket

PNAS

Författaren/institutionen

Royal Society

Hybridtidskrifter: författaren/institutionen
OA-tidskrifter: Biblioteket

RSC

Biblioteket

SciPost

Publiceringskostnaderna finansieras med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer.

SCOAP3

Publiceringskostnaderna finansieras av ett internationellt konsortium

Springer

Biblioteket

SpringerOpen

Biblioteket och forskningsfinansiärerna

Taylor & Francis​

Biblioteket