Hur gör jag som författare?

När en artikel accepteras för publicering skickar OUP dig (corresponding author) ett meddelande med en unik länk till webtjänsten Author Services. Tjänsten består av två delar, val av licens för artikeln och betalning av publiceringsavgifter.

För kostnadsfri publicering i OUP's rena OA-tidskrifter

Se nedan

För kostnadsfri publicering i OUP's hybridtidskrifter

(OUP beskriver processen i detalj på denna sida: Swedish Universities (Bibsam affiliated)

  • Logga in i Author Services
    (Om du inte redan har en inloggning behöver du skapa en först) 
  • Under Manuscript Licenses väljer du en OA-licens för din artikel (exempelvis Open Access Licence CC-BY) och godkänner villkoren
  • Du kommer nu till sidan Publishing Charges for Your Article
  • Välj Swedish Universities (Bibsam affiliated) under Open access Prepayment account
  • Bekräfta och fortsätt med de efterföljande stegen i Author Services
  • Notera att det endast är kostnaden för OA-publicering som täcks av avtalet, inte övriga eventuella kostnader som t.ex. färgillustrationer eller offprints.

Biblioteket kommer att verifiera att du hör till Stockholms universitet och godkänna att publiceringsavgiften täcks av avtalet med OUP. Vid publiceringstillfället blir artikeln omedelbart öppet tillgänglig.

Hör gärna av dig till biblioteket på openaccess@su.se om något skulle krångla eller om du har frågor om open access publicering i tidskrifter från OUP. 

Vad ingår i avtalet?

I avtalet ingår kostnadsfri open access publicering i cirka 325 av de hybridtidskrifter* som ges ut av OUP. Ett 40-tal tidskrifter från lärda sällskap är undantagna. 

Se förlagets lista över vilka tidskrifter som ingår

* Prenumerationsbaserade tidskrifter där enskilda artiklar kan göras öppet tillgängliga genom en publiceringsavgift.

Om avtalet

Avtalet är ett nationellt "combined OA and subscription"-avtal som innefattar såväl kostnader för bibliotekets prenumerationer som kostnader för open access publicering. Avtalet har förhandlats av Kungliga biblioteket och utöver Stockholms universitet har ett 30-tal andra svenska lärosäten och myndigheter valt att gå med.

Läs mer om avtalet hos OUP

Publicering i OUP:s rena open access-tidskrifter

OUP publicerar även ett antal rena open access-tidskrifter. Kostnadsfri publicering i dessa ingår inte i det nationella avtalet, men som forskare vid Stockholms universitet kan du få din publiceringsavgift betald av biblioteket. 

  • Om du har fått en artikel accepterad i en av OUP:s rena open access-tidskrifter, vänligen kontakta openaccess@su.se innan betalning.


Läs mer om kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter på SU