Hur gör jag som författare?

När en artikel accepterats för publicering får du som författare (corresponding author) ett meddelande från förlaget. Klicka på länken i meddelandet för att komma till Springer Nature’s ”Eligibility Checker”, en webbsida där författare anger vilken organisation de tillhör. Skriv Stockholm University (OBS på en engelska) och bekräfta.

Biblioteket godkänner publiceringsavgiften och artikeln publiceras utan någon kostnad för dig som författare.

Vad ingår i avtalet?

I avtalet ingår kostnadsfri publicering för universitetets forskare i alla förlagets rena OA-tidskrifter:
Springer Nature Fully OA Journals 2020 (xlxs) (35 Kb)

Förlagsetiketter (imprints) som ingår:

Om avtalet

Avtalet löper 15 juli 2019 – 31 december 2021 och bygger på en förskottsbetalning av publiceringsavgifter (APC) i Springer Natures portfölj av rena OA-tidskrifter. Det är ett pilotavtal inom det nationella Bibsamkonsortiet där forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova står för 50 procent av publiceringsavgifterna. Resterande 50 procent står respektive lärosäte för.

Open access-publicering i övriga tidskrifter från Springer Nature

Det finns två nationella OA-avtal med Springer Nature. Här hittar du information om open access-publicering i Springers prenumerationsbaserade tidskrifter.

Läs mer om kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter på SU

Om du har frågor om avtalet eller open access-publicering i stort, tveka inte att kontakta oss på openaccess@su.se