Hur gör jag som författare?

Utöver att ange att du är knuten till Stockholms universitet, är det viktigt att du som författare (corresponding author) använder din SU e-postadress när du skickar in ett manuskript till en av Springer Natures tidskrifter. På så sätt identifierar förlaget att artikeln, om den accepteras för publicering, ska ingå i avtalet och publiceras utan kostnad för dig som författare.

Biblioteket verifierat att du hör till Stockholms universitet och godkänner att publiceringsavgiften täcks av avtalet med Springer Nature.

  • Avtalet gäller för artiklar accepterade från och med den 15 juli. Om din artikel accepterats för publicering före detta datum och du får en faktura från förlaget, vänligen vidarebefordra denna till biblioteket på openaccess@su.se.

 

Vad ingår i avtalet?

I avtalet ingår kostnadsfri publicering för universitetets forskare i alla förlagets rena OA-tidskrifter:
Springer Nature Fully OA journals 2019 (Excel) (34 Kb)

Förlagsetiketter (imprints) som ingår:

Om avtalet

Avtalet löper juli 2019 – december 2021 och bygger på en förskottsbetalning av publiceringsavgifter (APC) i Springer Natures portfölj av rena OA-tidskrifter. Det är ett pilotavtal inom det nationella Bibsamkonsortiet där forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova står för 50 procent av publiceringsavgifterna. Resterande 50 procent står respektive lärosäte för.

Mer information

Om du har frågor om avtalet eller open access-publicering i stort, tveka inte att kontakta oss på openaccess@su.se