Här finns nedladdningsbara lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA:

Lathund Publikationstyp Artikel (977 Kb)
Lathund Publikationstyp Kapitel i bok (888 Kb)
Lathund Publikationstyp Konferensbidrag (909 Kb)
 

Logga in i DiVA:s registreringsformulär

För att uppnå en så hög kvalitet på posterna som möjligt, är det viktigt att tänka på följande:


•    Publikationen ska vara skriven under din anställning vid Stockholms universitet.
•    Kontrollera alltid dubbletter innan registrering, genom att söka i Stockholms universitets DiVA.
•    De uppgifter som registreras ska stämma överens med vad som står i publikationen.
•    Prioritera registrering av innevarande års publikationer.
•    Publikationen ska vara publicerad (undantag är delarbeten till doktorsavhandling).
•    Fyll alltid i ditt lokala användar-id.
•    Fyll alltid i ditt Orcid-id (om du har ett sådant).
•    Ange alltid din institution.
•    Ange ämneskategori på minst 3-siffernivå.
•    Följ riktlinjerna i lathundarna (gäller artikel, kapitel i bok och konferensbidrag).


Universitetsbiblioteket importerar varje år ca 2500 poster från Web of Science. Det gäller framför allt vetenskapliga artiklar. Om dina artiklar finns med i Web of Science, behöver du alltså inte registrera dem manuellt i DiVA.