Snabbval

Enligt rektorsbeslut ska alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare registreras i DiVA från och med 2007. Inrapporteringen ska omfatta all publicering med anknytning till anställningen vid universitetet. Varje år används DiVA som ett underlag till årsredovisningen och bibliometriska analyser.

Enligt rektorsbeslut ska också alla doktorsavhandlingar som publiceras vid Stockholms universitet spikas i DiVA.

Som forskare kan du själv registrera bibliografiska uppgifter om dina publikationer i DiVA. Du kan även göra publikationerna fritt tillgängliga på nätet, om du har kontroll över upphovsrätten. Du använder ditt universitetskonto för att logga in i DiVA.

Rektorsbeslut om registrering i DiVA (34 Kb) (35, kB)

Logga in i DiVA:s registreringsformulär

Sök i DiVA och SwePub

Publikationer som registreras i DiVA överförs automatiskt till den nationella databasen SwePub, som innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

SwePub utvecklas i samarbete mellan Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket för att ligga till grund för nationell information om och analys av forskning. SwePub kommer i framtiden att kopplas ihop med ansökningssystemet Prismas publikationsmodul, så att forskarna slipper mata in sina publikationer manuellt i Prisma. Vid Stockholms universitet administreras Prisma av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Sök i Stockholms universitets DiVA

Sök i SwePub

Tillbaka till toppen

Studentuppsatser

Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta sin institution. Alla institutioner godkänner inte att studentuppsatser publiceras på nätet.

 

Tillbaka till toppen