Registrera i DiVA

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Publicera
  5. Registrera i DiVA

Registrera i DiVA

Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet. Det används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Anvisningar för registrering i DiVA

Syftet med anvisningarna är att vara ett komplement till rektorsbeslutet om registrering i DiVA. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer. Observera att de publikationer du registrerar i DiVA ska vara skrivna vid SU.

Parallellpublicering

Parallellpublicering, som också kallas post-print publishing eller self-archiving, innebär att du gör din vetenskapligt granskade och publicerade forskningsartikel fritt tillgänglig i fulltext på internet.

Kontakt

Frågor om DiVA
diva@su.se

Frågor om forskningsdata
opendata@su.se

Frågor om individuell rådgivning (för forskare)
bokabibliotekarie@su.se

Frågor om kurser och seminarier
kursbokningsub@su.se

Frågor om open access
openaccess@su.se

Generella publiceringsfrågor
publish@su.se

Frågor om skanning och digitisering
sub_digitisering@su.se

Frågor om spikning och avhandlingsstöd
avhandlingssupport.sub@su.se
tel. 08-16 14 50

Frågor om Word-mallen
mallsupportsub@su.se

Länk till produktionsverktyget
su.powerinit.com