Stockholm University Press bildades 2013 efter rektorsbeslut och drivs av Stockholms universitetsbibliotek.

SUP är registrerat som en tillförlitlig publiceringskanal i det norska registret för auktoriserade publiceringskanaler (ibland refererad till som den "norska listan"), samt den danska bibliometriska forskningsindikatorn.

Förlaget är också medlem i flera open access-organisationer som säkerställer kvalitén på publikationerna, exempelvis Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), samt Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Vill du veta mer? Skicka e-post till oss eller besök vår webbplats. 

Att publicera med Stockholm University Press

Tidskrifter samt böcker publiceras Open Access i digital utgåva med CC-BY-licens. Böcker ges också ut som beställningstryck via de största bokhandlarna på nätet. Förlaget ger ut böcker och tidskrifter i samråd med redaktionsråd inom respektive ämnesområde.

Förlaget erbjuder strukturerad, transparent och rigorös sakkunniggranskning med hjälp av oberoende och externa granskare. Alla granskningsförfaranden följer de publiceringsetiska riktlinjer som tillhandahålls av Committee on Publication Ethics (COPE).

De publiceringsprocesser SUP arbetar med kvalitetsgranskas av en förlagskommitté bestående av representanter från fakulteterna vid Stockholms universitet samt personal från biblioteket.

Tillbaka till toppen

Starta redaktionsråd inom Stockholm University Press

Forskargrupper, gärna med anknytning till Stockholms universitet, kan ansöka om att starta redaktionsråd.

Tillbaka till toppen