Ett avtal med avtalslicensverkan innebär att en användarorganisation som nyttjar upphovsrättsligt skyddade verk med juridisk verkan kan ingå ett avtal med en upphovsrättsorganisation som omfattar även rättighetsinnehavare som står utanför organisationen. Enskild rättighetsinnehavare har rätt att meddela att denne inte vill omfattas av avtalet. Stockholms universitet betalar genom avtalet ersättning till Bonus Copyright Access, som distribuerar ersättningen. 

Avtalet gäller från 1 januari 2017 och kommer geografiskt att begränsas till besök från datorer med svensk IP-adress. Doktorsavhandlingarna kommer att publiceras successivt via universitetets DiVA-portal, med start våren 2017.

För de avhandlingsförfattare som inte vill se sin avhandling tillgängliggjord på webben gäller att enskild har rätt att meddela antingen Stockholms universitetsbibliotek eller Bonus Copyright Access och avhandlingen kommer då att avpubliceras från webben. 

För doktorsavhandlingar som lagts fram vid Stockholms universitet från år 2004 och framåt har universitetet inhämtat enskilda samtycken från avhandlingsförfattarna och för de som varit intresserade finns avhandlingarna redan nu tillgängliga på webben via universitetets DiVA-portal.

Bonus Copyright Access är en svensk upphovsrättsorganisation utan vinstintresse inom litteratur-, press-, bild- och notområdena som för sina medlemsorganisationers räkning förhandlar avtal och licensierar rättigheter kollektivt. Avtalen ger skolor, företag, myndigheter och organisationer rätt att i olika omfattning kopiera och dela upphovsrättsskyddat material.