Om du inte vet var du ska börja rekommenderar vi ingången Publicera strategiskt där du får en översikt över olika råd kring vetenskaplig publicering. I vänsterspalten kan du också fördjupa dig inom bibliometri, open access, upphovsrätt och hur du registrerar i DiVA. 

Doktorsavhandlingar

För dig som ska trycka din avhandling eller vill digitalisera en gammal avhandling.

Vetenskapligt granskat material

För dig som vill publicera granskat material open access med Stockholm University Press. 

Övriga publikationer

För dig som vill publicera internt granskat material och behöver hjälp med tryck och distribution. 

Forskningsdata

För dig som vill spara och/eller publicera forskningsdata och vill lära dig mer om vilka alternativ som finns.