Sök tidskrifter för att publicera open access

Doktorsavhandlingar

För dig som ska trycka din avhandling eller vill digitalisera en gammal avhandling.

Stockholm University Press

För dig som vill publicera öppet tillgängligt och sakkunniggranskat material finns Stockholm University Press. 

Övrig publicering

För dig som har frågor om att publicera vetenskapligt och behöver hjälp med tryck och distribution eller behöver generella råd om publiceringen. 

Forskningsdata

För dig som vill spara och/eller publicera forskningsdata och vill lära dig mer om vilka alternativ som finns.