Om du inte vet var du ska börja rekommenderar vi ingången Publicera strategiskt där du får en översikt över olika råd kring vetenskaplig publicering. I vänsterspalten kan du också fördjupa dig inom bibliometri, open access, upphovsrätt och hur du registrerar i DiVA. 

Doktorsavhandlingar

För dig som ska trycka din avhandling eller vill digitalisera en gammal avhandling.

Stockholm University Press

För dig som vill publicera öppet tillgängligt och sakkunniggranskat material finns Stockholm University Press. 

Övrig publicering

För dig som har frågor om att publicera vetenskapligt och behöver hjälp med tryck och distribution eller behöver generella råd om publiceringen. 

Forskningsdata

För dig som vill spara och/eller publicera forskningsdata och vill lära dig mer om vilka alternativ som finns.