Geobibliotekets kartsamling har sitt ursprung i de geologiska och geografiska filialbiblioteken som sammanfördes till ett gemensamt bibliotek 1997.

Snabbval

Kartrummet i Geobiblioteket

I Kartrummet finns en del av Geobibliotekets kartor tillgängliga digitalt. Där finns även information om och åtkomst till digitala kartor och geodata för universitets studenter och anställda.I Geobiblioteket finns svenska kartserier från mitten av 1800-talet fram till idag, det vill säga kartor från Sveriges Geologiska Undersökning, Lantmäteriet  och nya sjökort från Sjöfartsverket.

Tillbaka till toppen

Häradskartor

Biblioteket har även äldre ekonomiska kartor, de så kallade häradskartorna, som gavs ut från 1860-talet och fram till 1920-talet och ekonomiska kartor i skala 1:10000 från åren 1935-1978. Ett stort antal lösa kartor, både utländska och svenska, finns också i Kungl. Vetenskapsakademiens boksamling.

Tillbaka till toppen

Atlas Major

I universitetsbibliotekets samlingar finns ett stort antal atlasverk från 1600-talet och framåt. Här finns bland annat det berömda kartverket Atlas Major som publicerades av Joan Blaeu i elva stora foliovolymer och som färdigställdes 1665.

Tillbaka till toppen

GET (Geodata Extraction Tool)

En del av kartmaterialet finns sökbart via sökrutan på bibliotekets startsida och i Kungl. Vetenskapsakademiens inskannade kortkatalog. Förutom dessa kartor hittar du också många kartor som bilagor i böcker och tidskrifter. Stockholms universitet har också avtal för fri tillgång till webbtjänsten GET (Geodata Extraction Tool) som tillhandahåller geodata från myndigheter som exempelvis Lantmäteriet och Sjöfartsverket.

Tillbaka till toppen