Inspelning från öppen föreläsning den 26 oktober 2017.