Söka och använda

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Söka och använda
Distansåtkomst

Distansåtkomst

Du som är student eller anställd vid Stockholms universitet kommer åt e-böcker, e-tidskrifter och databaser även utanför campus.

Läs i din telefon

Bevaka tidskrifter med BrowZine

Du som är knuten till Stockholms universitet kan använda BrowZine för att hitta universitetsbibliotekets tidskrifter inom olika ämnen och för att bevaka nya artiklar i tidskrifter.

EU-dokument

Hitta rätt bland EU-dokument

Vid Frescatibiblioteket finns ett Europeiskt dokumentationscenter (EDC) med uppdrag att tillhandahålla och förmedla information om EU för utbildnings- och forskningsändamål. Vi hjälper gärna till att hitta EU-dokument.

Vanliga frågor om e-resurser & databaser