Under hösten 2020 används grupprummen tidvis för tentamen.

Det går inte att boka grupprum, men du får använda ett grupprum så länge det är ledigt.

Du får inte möblera om, t.ex. flytta in fler stolar i rummet.