Boka grupprum (kräver inloggning).

För att hitta till det grupprum du bokat, se kartan över biblioteket.

Fyra studenter sitter i ett grupprum
Exempel på grupprum i Frescatibiblioteket

Vänligen ta hänsyn till följande när du bokar ett grupprum:

  • Det går att boka max 10 timmar per bokningstillfälle, tidigast 14 dagar innan rummet nyttjas.
  • Glöm inte att avboka om du inte kommer att använda rummet.
  • Anpassa grupprummets storlek till det antal personer som skall vistas i rummet. Detta för att ventilationen skall fungera samt för möjligheten till maximalt utnyttjande av rummen.
  • Lämna rummet i det skick du önskar finna det. För er och era medstudenters trivsel får ingen mat ätas i rummen. Se gärna våra trivselregler för mer information: Trivselregler på biblioteket