Användningsregler

  • Använd rummen max 4 timmar per vecka, minst 2 timmar i taget.
  • Rummen kan inte bokas för tentamen.
  • Vid missbruk av passerkort, genom felaktigt användande av rummen och utrustningen där, kan kortet återkallas.

Du bokar resursrummen på den vanliga bokningssidan för grupprum.