Bokningsregler

  • Boka max 4 timmar per vecka, minst 2 timmar i taget.
  • Boka max två veckor fram i tiden.
  • Rummen kan inte bokas för tentamen.
  • Vid missbruk av passerkort, genom felaktigt användande av rummen och utrustningen där, kan kortet återkallas.

Boka resursrum (kräver särskild inloggning)