Grupprum

Trivselregler

  • Vänligen respektera bibliotekets tysta zoner och dina medstudenter.
  • Det är inte tillåtet att äta mat i biblioteket men det går bra med dryck, frukt och godis.
  • Lämna aldrig dina tillhörigheter utan uppsikt.
  • Plocka undan efter dig och släng skräp i papperskorgarna.

Studieplatser vid enhetsbiblioteken

respektive enhets webbsida ser du vilka studieplatser som finns där.