Vi erbjuder bland annat:

  • Vägledning i att söka och värdera information
  • Råd när du lägger upp din sökstrategi inför examensarbetet
  • Tips kring val av ämnesord på svenska och engelska
  • Stöd vid sökningar i olika relevanta databaser

Öppettider

Måndag till torsdag mellan kl. 11.00 och 14.00. Om du inte kan komma under ordinarie öppettider kontakta oss på bokabibliotekarie@su.se.

När du fått det stöd som du behöver fortsätter du sökningen på egen hand, och dyker det upp nya frågor är du välkommen tillbaka.