Kopiering, utskrift och skanning för studenter

Studenter köper själva utskrifter genom att logga in med sitt universitetskonto. Köp utskrifter.

Kopiering, utskrift och skanning för anställda

Din institution eller motsvarande ska ha meddelat en kontosträng för debitering till sektionen för IT och media. Utförliga instruktioner hittat du på IT-avdelningens webbplats. 

Kopiering, utskrift och skanning för övriga låntagare

Som övrig låntagare kan du kopiera material på biblioteket, men inte skriva ut. Kopieringskort lånar du i informationsdisken, där du också betalar för de kopior du tagit. Biblioteket accepterar endast kortbetalning.

För kopiering och utskriftsmöjligheter vid våra övriga enheter se Våra bibliotek.

Kopieringsregler

Enligt upphovsrättslagen (1960:729) är kopiering av hela böcker förbjudet.

Det är förbjudet att kopiera hela verk, till exempel böcker och kurslitteratur. Det är bara tillåtet att kopiera begränsade delar av en bok.

Det du kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Material från bibliotekets raritetssamlingar får inte kopieras.